آلبوم تصاویرچهارمین جشنواره حضرت علی اکبر(ع) در شهرستان ابهر 12-3-94