آلبوم تصاویرمسابقه دومینو ویژه همکاران و خانواده های اداره کل ورزش و جوانان - 1394/3/18