آلبوم تصاویرمحفل انس با قرآن کریم با حضور استاد حامد شاکرنژاد 29-8-1394