آلبوم تصاویردومین دوره مسابقات قرآن جامعه ورزش و جوانان استان زنجان در بخش برادران 29-8-1394