آلبوم تصاویرچهارمین جشنواره حضرت علی اکبر(ع) در شهرستان خرمدره 9-3-94