آلبوم تصاویردیدار دکتر امیررضا خادم با سمن های جوانان استان زنجان- 1395/02/07