آلبوم تصاویراردوی هویت آفرین ویژه دبیران سمن های جوانان استان، 14/2/1395