آلبوم تصاویرآیین افتتاحیه نمایشگاه جوان، خانواده و ازدواج آسان- 4/3/1395