آلبوم تصاویرتجدید میثاق با شهدا به مناسبت هفته جوان، 1395/3/1