آلبوم تصاویرهجدهمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان، 1395/2/30