آلبوم تصاویرسفر یک روزه دکتر احمدی، معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان به استان زنجان- 11 مهر 1395