آلبوم تصاویرچهارمین جشنواره حضرت علی اکبر(ع) در شهرستان طارم 10-3-94