آرشیو مقالات
فلسفه ی نوروز ... و نوروز نخستین روز آفرینش است
عید نوروز، عید تجدید خاطره های بزرگ، فخر فروش جشن های جهان و تجدید خویشاوندی انسان با طبیعت است.
بهار در آیینه ادبیات فارسی نرم نرمک می رسد اینک بهار ...
ادبیات آیینه تمام نمای فرهنگ واندیشه یک ملت است. توان با مطالعه آثار ادبی یک سرزمین به زوایای نهان و آشکار مردمان آن پی برد و دیدگاه آنان نسبت به پدیده ها و موضوعات گوناگون را شناخت.
درس هایی درباره زندگی ... چهار فصل زندگی!!
گذران زندگی مثل تغییر فصول است. شما نمی توانید فصل ها را تغییر دهید ولی مطمئنا" می توانید خودتان را تغییر دهید.
مشارکت سیاسی زنان در ایران نقش زنان در انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی ایران، انقلابی شگرف بود که ریشه در دل تاریخ این آب و خاک داشت و مرد و زن، پیر و جوان در به ثمر نشستن آن سهمی داشتند. مقاله حاضر، نقش زنان در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران را بررسی می کند.
روز شمار انقلاب اسلامی ایران روزی که امام آمد ...
انسان های به پا خاسته و از جان گذشته با عزمی پولادین می روند تا سرنوشت مملکت خود را به دست گیرند و با شعار « استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» خط مشی آینده را ترسیم نمایند.
امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی ایران نقش رهبری حضرت امام خمینی (ره) در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران
محققان و تحلیل گران انقلاب اسلامی همواره در تحلیل های خود بر نقش برجسته رهبری امام خمینی(ره) و تأثیر انکارناپذیر آن بر روند موفقیت آمیز انقلاب اسلامی ، به صراحت اشاره می کنند. مقاله حاضر به بررسی نقش رهبری امام خمینی (ره) در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران می پردازد.
رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران کرامت انسانی در سیره عملی امام خمینی(ره)
حضرت امام در حوزه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به مردم آن چنان کرامت بخشید که با توجه به همین اصل در مقابل تمامی توطئه ها به کمک مردم استقامت ورزید. مقاله حاضر نگاهی به جایگاه انسان در سیره عملی امام خمینی (ره) دارد.
جوانان و انقلاب اسلامی ایران نقش جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران
جوانان در هر جامعه‎ای سرمایه اصلی آن جامعه‎ محسوب می‎گردند كه می‎توانند زمینه‎های رشد و پیشرفت آن جامعه‎ را در عرصه‎های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، هنری،‌ ورزشی و ... را فراهم نمایند . نوشتار حاضر نقش مؤثر جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی را بررسی می کند.
روانشناسی شخصیت ظرفیت های ناشناخته
خداوند انسان را به خاطر توانایی ها « Abilities» و قابلیت های منحصر به فرد و بی حد و مرزش که او را از حیوانات متمایز می کند، بعنوان جانشین خود و اشرف مخلوقات انتخاب کرده است.
فرهنگ پهلوانی ویژگی های یک پهلوان
برای نسل امروز آگاهی از جوهره راستین پهلوانی بسیار سودمند و بهره جویی از آنها مایه آسایش می شود. چرا كه پهلوانی و پهلوان مداری ارزش های فرهنگی و اخلاقی بسیار فراوانی دارند كه می تواند این نسل را از ارزش های غلط و كاذب دور سازد و آنها را به خیرخواهی و رشد و تعالی بكشاند.