سمن ها
1398/02/05
جدول گزارش عملکرد سمن در سال 1395
1395/07/06
جدول گزارش عملکرد سمن در سال 1395
1394/11/25
فرم معرفی سمن های جوانان استان زنجان
1394/10/23
فرم تقاضای تأسیس و فرم مشخصات متقاضیان تأسیس
1398/02/05
بازدید از دفاتر و برنامه های سمن ها
1398/02/05
حمایت از طرح های سمن ها و عقد تفاهم نامه
1398/02/05
برگزاری نشست ها و دوره های توانمندسازی سمن ها
1394/10/06
برگزاری مجمع عمومی سمن
1394/10/06
مراحل صدور مجوز برای سمن های جوانان
1398/02/05
آیین نامه شورای ساماندهی سمن های جوانان استان زنجان
1398/02/05
نمونه برگ داوری طرح های استانی سازمان های مردم نهاد جوانان کد 201
1394/09/18
نمونه ‌برگ گزارش اجرای طرح های استانی سازمان های مردم نهاد جوانان کد 202
سومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور- مهر 1396
1398/02/05
قطعات قرائت ترتیل
1398/02/05
قطعات قرائت تحقیق
فرم های نظرسنجی
1395/08/29
فرم شماره 2: نظرسنجی در مورد عملکرد سازمان های مردم نهاد جوانان
1395/08/29
فرم شماره 1 : نظرسنجی در مورد عملکزد معاونت فرهنگی و امور جوانان
ورزشی