گردآوری گزارش مالی تفاهم نامه ها

*** قابل توجه دبیران محترم سمن های جوانان؛

لطفا نسبت به ارایه گزارش تصویری و گزارش مالی تفاهم نامه هایی که مهلت اجرای

آن ها به اتمام رسیده است، به همراه تمامی مستندات مربوطه، تا پایان وقت اداری روز

پنج شنبه 14 دی ماه سال جاری اقدام نمایید.

*در غیر این صورت ضمانتهای تفاهم نامه ها قابلیت اجرا  داشته و مسئولیت عواقب آن به عهده دبیر و اعضای سمن می باشد.

 


نوشته شده در 1396/10/05 - توسط