فراخوان حمایت از طرح های سمن های جوانان

* فراخوان حمایت از طرح های سمن های جوانان :
 به اطلاع می رساند در راستای توانمند سازی  سازمان های مردم نهاد  جوانان ، وزارت  ورزش  و  جوا نان  از طریق  این  فراخوان، از طرح های مرتبط سمن ها با موضوعات جدول پیوستی حمایت می کند .

  لذا طرح های پیشنهادی مربوطه ( پروپزال ) خود را درقا لب  فرم 201  تا تاریخ "16 دی ماه "سال جاری به دفتر مشارکت های اجتماعی این اداره کل ارسال نمایید.

فرم شماره 201

ویرایش نوبت اول 1396

 

بسمه تعالی

فرم داوری طرح ها و برنامه های پیشنهادی سازمان های مردم نهاد جوانان استان

 

الف) مشخصات کلی طرح:

نام:

 

محل اجرا

تعداد عوامل اجرایی

تعداد مخاطبان طرح (جامعه هدف)

زمان اجرا

مبلغ مورد نیاز

استان

شهرستان

شهر/ روستا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

ب) هدف/هدف(حداکثر در 3بند)

1.

2.

3.

ج) اهم فعالیت های اجرایی:

1.

2.

3.

د) مشخصات ( سمن ) جوانان مجری:

نام

شماره اعتبار نامه

تاریخ صدور اعتبار نامه

موضوع فعالیت

مرکز اصلی فعالی

 

 

 

 

 

ه) نظر اعضاء شورای داوری :

 با اجرا و پرداخت مبلغ............................................... ریال(تاسقف پنجاه میلیون ریال) کمک به اجرای طرح مندرج در بند الف موافقت می شود

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت/ شغل

شماره تماس (همراه)

تاریخ

امضاء

1

 

معاون ساماندهی امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

 

 

 

2

 

داور مدعو، عضو هیئت علمی دانشگاه...

 

 

 

3

 

داور مدعو، عضو هیئت علمی دانشگاه...

 

 

 

4

 

نماینده اعضای هیات موسس مجمع سمن های جوانان استان

 

 

 

5

 

نماینده اعضای هیات موسس مجمع سمن های جوانان استان

 

 

 

 


نوشته شده در 1396/10/10 - توسط