همایش کنشگری اجنماعی ویژه سمن های جوانان

به اطلاع سمن های جوانان می رساند:

با عنایت به برگزاری همایش باز آموزی کنشگری اجتماعی 23 تا 26 بهمن ماه سال جاری که در تهران برگزار خواهد شد، مقتضی است سمن های علاقمند به شرکت در همایش تا تاریخ 1396/10/25 آمادگی خود را جهت شرکت در همایش به حوزه مشارکت ها ی اجتماعی این معاونت اعلام نمایند.

لازم به توضیح است که شرکت کنندگان از اعضای سمن بین 18 تا 19 سال که با موضوعات اجتماعی و علوم رفتاری آشنا خواهند بود به انتخاب معاونت دو نفر خانم و دو نفر آقا معرفی ، و پس از مصاحبه تلفنی / حضوری از طرف وزرات متبوع متقاضیان برگزیده و به ایشان اعلام خواهد شد . 


نوشته شده در 1396/10/19 - توسط