دوره مجازی «دعوت به نماز» توسط وزارت ورزش و جوانان برای سمن های جوانان برگزار خواهد شد.

به اطلاع سمن های جوانان  می رساند آزمون مجازی از کتاب«دعوت به نماز» برگزار خواهد شد.

سمن های علاقمند به شرکت در آزمون فوق جهت ثبت نام می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه96/12/24به واحد مشارکت های اجتماعی معاونت فرهنگی و امور جوانان مراجعه نمایند.


نوشته شده در 1396/12/22 - توسط