بازدید از دفاتر سمن های جوانان زنجان

بازدید از دفاتر سمن های جوانان زنجان

مدیرکل ورزش وجوانان استان زنجان از دفاتر سمن های جوانان بازدید کرد.


طی هماهنگی های به عمل آمده علی جوان مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان و احمد شیرود میرزایی معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل از دفاتر برخی سمن های جوانان استان بازدیدکردند.
این بازدیدها در راستای تعامل و ارتباط بیشتر و نزدیک تر با این مؤسسات، بررسی موانع و مشکلات پیش روی آنان و ارزیابی بهتر عملکرد سمن ها صورت گرفت.
گفتنی است: در این اقدام از سمن های رایان رویش، آوای جوانان بهشت و آینده سازان نوین اشراق بازید به عمل آمد.

نوشته شده در 1396/10/19 - کد خبر : #502 - توسط