شورای اقامه نماز تشکیل شد.

شورای اقامه نماز اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان تشکیل شد.

جلسه شورای اقامه نماز اداره کل ورزش و جوانان در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه وترویج فرهنگ برپایی نماز برگزار گردید.


جلسه شورای اقامه نماز اداره کل ورزش و جوانان در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه وترویج فرهنگ برپایی نماز روز یکشنبه اول بهمن ماه در دفتر معاونت فرهنگی و امورجوانان برگزار گردید.ععاون فرهنگی و امور جوانان در جلسه شورای اقامه نماز اداره کل ضمن تاکید بر ترویج فرهنگ برگزاری نماز اظهار داشت: باید مکان های مناسب و در خور شأنی در فضاهای ورزشی به نماز اختصاص دهیم

نوشته شده در 1396/11/03 - کد خبر : #505 - توسط