تقدیر از مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان به عنوان دستگاه برتر در نماز

تقدیر از مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان به عنوان دستگاه برتر در نماز

اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان جزو دستگاه های اجرایی برتر شده و مدیر کل و رابط نماز مورد تقدیر ویژه قرار گرفتند.


دوریش امیری در مراسم تجلیل از دستگاه های اجرایی برتر در عملکرد نماز: گسترش اقامه نماز در ادارات موجب افزایش خود کنترلی در کارمندان است و تأثیر و نمود آن باید در رفتار آن ها متجلی شود. باید روح نماز در سیستم های اداری جاری و ساری شود.ایشان افزودند: اقامه ی نماز برای همه است و نباید در انحصار گروهی خاص قرار گیرد.
امام جمعه در مراسم تجلیل از دستگاه های اجرایی برتر در عملکرد نماز: نماز تنها عبادتی است که تعطیل بردار نیست. از آن جایی که تمام امور ما به فرموده امیر مؤمنان علی(ع9 تابع نماز است باید اهمیت ویژه ای به نماز داده شود و لی ساعت نماز در ادارات نباید متجاوز از 20 دقیقه باشد تا رسیدگی به امور ارباب رجوعان به تاخیر نیفتد.

اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان جزو دستگاه های اجرایی برتر شده و مدیر کل و رابط نماز مورد تقدیر ویژه قرار گرفتند.

لازم به ذکر است: این اداره کل در سال 94 نیز شایسته ی تقدیر ویژه شده بود.


نوشته شده در 1396/11/07 - کد خبر : #509 - توسط