راه اندازی ربات جامع نماز

راه اندازی ربات جامع نماز

ربات جامع نماز با محتوا های متعدد و متنوع و با ا هدف توسعه ، ترویج ، تبلیغ و تعمیق معارف نورانی نماز راه اندازی شد


ربات جامع نماز با محتوا های متعدد و متنوع و با ا هدف توسعه ، ترویج ، تبلیغ و تعمیق معارف نورانی نماز راه اندازی شد. این بوت با آدرس @Salat51bot در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
@zanjansy

نوشته شده در 1396/11/23 - کد خبر : #510 - توسط