حجاب از منظرقرآن کریم

ضرورت رعایت حجاب از منظرقرآن کریم

ضرورت حجاب از منظرقرآن کریم، و لزوم رعایت پوشش اسلامی در آیات متعددی از قرآن کریم تاکید شده است.


ضرورت  حجاب از منظرقرآن کریم، و لزوم رعایت پوشش اسلامی در آیات متعددی از قرآن کریم تاکید شده است.

نوشته شده در 1396/11/23 - کد خبر : #511 - توسط