برگزاری دوره دعوت به نماز

برگزاری دوره دعوت به نماز

دوره مجازی «دعوت به نماز» توسط وزارت ورزش و جوانان برای سمن های جوانان برگزار خواهد شد.


به اطلاع سمن های جوانان  می رساند آزمون مجازی از کتاب«دعوت به نماز» برگزار خواهد شد.

سمن های علاقمند به شرکت در آزمون فوق جهت ثبت نام می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه 24/12/96 به واحد مشارکت های اجتماعی معاونت فرهنگی و امور جوانان مراجعه نمایند.


نوشته شده در 1396/12/22 - کد خبر : #512 - توسط